เซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น G ถ.พหลโยธิน ห้อง G68-69, แขวง จตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900